Média

Brno – město hudby

“ Výraznějšího flétnového partu se Michaela Koudelková ujala s přesností a lehkostí … Po přestávce se představila sama flétnistka v sólové skladbě Voci, Voci Willema Wandera van Nieuwkerka. Již od prvních tónů zůstával rozum stát nad tím, co lze z tohoto jednoduchého nástroje dostat. Zobcová flétna přitom mnohým nejspíše splývá jen s prvním nástrojem, na který v dětství hráli. Ve virtuózní fantazii v neutuchajícím tempu však nebylo slyšet jediné zaváhání či nejistotu, vynikla především fascinující hra v extrémních polohách a rovněž hra prokládaná hlasovými vstupy, které se následně rozšířily až do legatového zpěvu skrz útroby flétny. To na flétnistku zároveň kladlo také pěvecké a intonační nároky, které jí však nečinily potíže, stejně jako hbité přechody mezi hrou a hlasovým projevem. … Složení suity z tempově kontrastních tanců po vzoru suity barokní umožnilo flétnistce „oddechnout si“ v klidných částech rámující ty svižné. V těchto nároky na hru vystoupaly do extrémů, kterými se však zkušená sólistka nenechala rozhodit a její výkon umocnila navíc hra zpaměti. S živelnou podporou orchestru zakončila večer sedmá část Tarantella, umocněná sehraným accelerandem, která byla pro velký aplaus publika ve stejných kvalitách provedena znovu.“

Dominika Volfová, 2019

HARMONIE (listopad/ 2014)

„První tři festivalové koncerty se konaly v krásném hlavním sále holešovského zámku, pro závěrečné nedělní matiné (21. 9.) zvolili pořadatelé zámeckou salu terrenu. Sólistkou byla Michaela Koudelková, mladičká hráčka na zobcové flétny. V řadě skladeb ji doprovázel Karel Košárek, jenž si také zahrál dvě sólová čísla: Scarlattiho Sonátu D dur K 29 a suitu Můj máj, op. 20 V. Nováka. Scarlatti měl v jeho podání potřebnou jiskru i brilanci, Novák vyzněl nejen v krásných barvách, ale také neobyčejně emotivně. Hlavní slovo však na tomto koncertu patřilo Michaele Koudelkové, která svůj program sestavila jako neuvěřitelně pestrou mozaiku, v níž předvedla hru na všechny „běžné“ druhy zobcových fléten v žánrově různorodé směsici od salonních variací přes lidové písně až po zvukové rafinovanosti hudby 20. století (fascinujícím způsobem zahraná suita Big Baboon od P. Leenhoutse, v níž autor uplatňuje stylizované „zvuky džungle“) a teritoriálně „provedla“ posluchače během koncertu Rakouskem, Dánskem, Holandskem, Anglií a Maďarskem. Skromná a sympaticky působící umělkyně ovládá zobcové flétny s překvapivou suverenitou, její technika je úžasná a se zvukem svých nástrojů doslova čaruje. Připočteme-li k tomu všemu ještě přirozenou muzikálnost a mladistvý zápal, pak není divu, že Michaela Koudelková obecenstvo skutečně nadchla. Její vystoupení bylo nejen efektní festivalovou tečkou, ale – v duchu barokních zámeckých slavností – přímo zářivým ohňostrojem.“

Věroslav Němec – Musica Holešov 2014

Zpravodaj Bystřice pod Hostýnem

„V úvodu večera zazněla vystoupení vítězů interní soutěže účastníků kurzů. Jako první se představila hvězda loňského koncertu Michaela Koudelková, která tentokráte přednesla Telemannovu Suitu a moll pro zobcovou flétnu. Nebylo divu, že letos získala první cenu; její hra je udivující, lehká, samozřejmá, ale má také duši a barokní vznešenost. Michaela si svou skromností, uměním a krásou získala obdiv a uznání všech posluchačů.“

Karla Hofmannová, 2010